Hur ofta upplever du stillhet, sinnesro och harmoni?

När jag är ute och kör workshops åt företag är det väldigt få som är vana att ha tyst i sinnet.

De blir nästan rädda av det tillståndet och tror att det är tomhet som träder fram.

Men det är allt annat än tomhet.

Det är en obegränsad potential som innehåller allt du letat efter.

Hmmm….in och titta, men framför allt lyssna bortom orden med nyfikenhet.

Med massor av kärlek,

Tomas Lydahl

Se alla mina inspelningar på youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYegBGMNcG3M5P4TkydI1pg/

Orolig förälder?

Att vara förälder är ett enormt ansvar.

Man vill ju kunna stötta sina barn på bästa sätt i alla situationer men ibland kan det vara svårt.

Många föräldrar oroar sig för sina barn och det är väldigt begripligt men är det ansvarsfullt att vara en orolig förälder…egentligen?

Hmmm….in och titta, men framför allt lyssna bortom orden med nyfikenhet.

Med massor av kärlek,

Tomas Lydahl

Se alla mina inspelningar på youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYegBGMNcG3M5P4TkydI1pg/

Tacksamhetslista

Det nämns ofta inom personlig utveckling att man ska göra en tacksamhetslista för att öka sitt välmående.

Är det inte underligt att ibland är vi tacksamma och ibland inte?

Fungerar denna metod…egentligen?

Hmmm….in och titta, men framför allt lyssna bortom orden med nyfikenhet.

Med massor av kärlek,

Tomas Lydahl

Se alla mina inspelningar på youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYegBGMNcG3M5P4TkydI1pg/