Är historien spännande eller skrämmande?

Historia kan vara ett väldigt spännande ämne men din historia kan vara ett mycket skrämmande ämne för dig.

Kan historien skada dig nu…egentligen?

Hmmm….in och titta, men framför allt lyssna bortom orden med nyfikenhet.

Med massor av kärlek,

Tomas Lydahl

Se alla mina inspelningar på youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYegBGMNcG3M5P4TkydI1pg/

Lämna ett svar

Till startsidan